1497 (1197) 202-05-27 - 2022-06-02

Węzeł Zesłańców Sybiru w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Związek Sybiraków Koło Gdynia zapraszają 29 maja na uroczystości związane z odsłonięciem tablicy z nazwą Węzła Zesłańców Sybiru u zbiegu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd.


Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Armii Krajowej 46, po której nastąpi przemarsz w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Marynarki Wojennej. Odsłonięcie tablicy będzie poprzedzone przemówieniami.
Uchwałą Rady Miasta Gdyni z 27 kwietnia 2022 roku, na wniosek Związku Sybiraków, nazwę Węzła Zesłańców Sybiru nadano miejscu u zbiegu leżących w Śródmieściu ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd. Jest to wyraz hołdu obecnych mieszkańców Gdyni złożonego tym wszystkim, którzy począwszy od rozbiorów Polski aż do niemal połowy XX wieku decyzją władz carskich, a później radzieckich byli zsyłani na katorgę, do łagrów i więzień między innymi na Syberii, na Dalekim Wschodzie i w Kazachstanie. Wielu z nich, zmarłych podczas odbywania przypisanej kary lub zmuszonych po jej odbyciu do przymusowego osiedlenia, pozostało na zawsze na nieludzkiej ziemi.

  • ikonaOpublikowano: 26.05.2022 11:31
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 26.05.2022 11:32
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona