1498 (1198) 2022-06-03 - 2022-06-09

Ogólnopolska Konferencja „Autyzm. Drogowskazy”

Fundacja Niebieski Szlak w Gdyni zaprasza w dniach 11-12 czerwca do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Autyzm. Drogowskazy”, która odbędzie się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.

Celem konferencji jest podnoszenie społecznej świadomości nt. osób z ASD (Autism Spectrum Disorder). Do udziału zaproszono prelegentów z Polski. Atutem ww. konferencji będzie udział osób ze spektrum autyzmu (ze zdiagnozowanym autyzmem lub Zespołem Aspergera) w roli wykładowców, jak również rodziców osób z ASD.
Konferencja jest bezpłatna dla uczestników. Obowiązują zapisy – zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: biuro.niebieskiszlak@wp.pl.
Przedsięwzięcie kierowane jest do nauczycieli, terapeutów, specjalistów ze szkół masowych, integracyjnych i specjalnych oraz osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.
Partnerami wydarzenia są Gdynia i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.
Wydarzenie honorowymi patronatem objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Pomorska Kurator Oświaty Małgorzata Bielang.

ikona