1499 (1199) 2022-06-10 - 2022-06-23

Gdynia w Klimacie – niby pada, a jest susza?

Wiosenne opady deszczu jednych cieszą, innych smucą. Ale czy jest powód, żeby martwić się deszczem w obecnych czasach? Raczej nie.


Słyszymy, że w Polsce od kilku lat mamy suszę i zagościła u nas na dobre przynosząc konsekwencje dla rolnictwa, lasów, przemysłu, a także dla nas mieszkańców miast. Brak wody w rzekach oznacza suszę hydrologiczną, w glebie suszę rolniczą, a w kolejnych warstwach gruntu – suszę hydrogeologiczną. Kiedy skończy się ona brakiem wody w kranie? Niektóre polskie miasta już ogłosiły ograniczanie zużycia wody jedynie do celów bytowych. Jaki związek ma to z klimatem? Jest to konsekwencja globalnego ocieplenia klimatu i zaburzenia obiegu wody w przyrodzie, a także braku odpowiedniej retencji. W ostatnim stuleciu średnioroczna temperatura w Polsce wzrosła z 7,5°C do ok. 10°C. Wpływa to m.in. na szybkość parowania gleby.
I chociaż roczna suma opadów w Polsce wzrosła (w niewielkim stopniu), to mamy więcej opadów zimą (i to deszczu, a nie zalegającego do wiosny śniegu) niż latem. Coraz częściej towarzyszą nam opady intensywne, a okresy bez opadów wydłużają się. W konsekwencji gleba szybciej paruje i wysusza się, a intensywny deszcz spływa po powierzchni nie wsiąkając w głąb. Skoro wyparowuje więcej wody niż jej spada, to bilans wodny robi się ujemny – wysusza się gleba, spada poziom wód gruntowych, a zbiorniki wodne i mokradła wysuszają się. Natomiast szybko spływająca woda nie wnika do gleby, tylko spływa do rzek i Bałtyku, powodując powodzie i podtopienia i nie poprawiając stanu wód gruntowych.
Dlatego tak istotne jest zatrzymywanie wody w mieście – zarówno poprzez ideę miasta-gąbki – czyli dbania o tereny, które mają szansę nasiąknąć (powierzchnia biologicznie czynna, a nie sztuczna, szczelna nawierzchnia), a także poprzez małą i dużą retencję. Zatrzymywanie wody do późniejszego jej użycia pozwala na lepsze nią gospodarowanie i stopniowe nawadnianie terenów wokół nas.
Istotne jest także dbanie o tereny podmokłe i bagienne, odtwarzanie naturalnego biegu rzek i zapewnianie lasom odpowiednich warunków do bycia naturalnym rezerwuarem wody, aby nasz ekosystem mógł właściwie działać. Dbajmy o przepuszczalność terenów wokół naszych domów – wybetonowana nawierzchnia do nic dobrego dla nas i naszej planety.
Z materiałami można zapoznać się na stronie: https://naukaoklimacie.pl. Na stronie https://urbanlab.gdynia.pl/wp-content/uploads/2021/06/MiastoWobecWyzwan_UrbanLabGdynia.pdf dostepny jest także zbiór esejów.

granatowy napis Gdynia w klimacie z zieloną falką

ikona