1499 (1199) 2022-06-10 - 2022-06-23

Porozmawiajmy o rewitalizacji w czerwcu

Laboratorium Innowacji Społecznych zaprasza na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.


W czerwcu spotkania odbędą się:
  • na Witominie: 13, 20, 27.06 w godz. 9.30-11.30 oraz 15, 22, 29.06 w godz. 15.30-17.30 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A,
  • na Oksywiu: 15, 22, 29.06 w godz. 12.00-16.00 w SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka, ul. Śmidowicza 49,
  • na osiedlu Meksyk: 15, 22, 29.06 w godz. 9.00-11.00 oraz 23, 30.06 w godz. 16.00-17.30 w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej).
Więcej informacji na temat rewitalizacji oraz spotkań na jej temat można uzyskać:
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • ikonaOpublikowano: 09.06.2022 09:41
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 09.06.2022 09:42
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona