Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1499 (1199) 2022-06-10 - 2022-06-23

Profilaktyka uzależnień

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Z oferty oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.
Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno- informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty.
Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni
Zgłoszenie się do Dziennego Oddziału jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną. Rejestracja na konsultacje diagnostyczne realizowane od wtorku do piątku odbywa się od godz. 17.00 dnia poprzedniego, a na konsultacje realizowane w poniedziałek – od godz. 14.00-15.00 w piątek.
Jeśli dostępne są wolne miejsca, rejestracja odbywa się również na dany dzień od godz. 7.30. Rejestracja odbywa się tel. 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl

ikona