1518 (1218) 2022-12-02 - 2022-12-08

W Gdyni mówimy nie przemocy wobec kobiet

Trwa kampania „Biała wstążka”, która promuje sprzeciw wobec przemocy skierowanej do kobiet.

Finał kampanii „Biała wstążka” 2022 w Gdyni:
2.12, godz. 16.15 – w siedzibie Gdynia Community Center ul. 10 Lutego 26 odbędzie się prelekcja dot. procedury „Niebieskiej Karty” – różnice w polskim i ukraińskim systemach prawnych,
5.12, godz. 8.00-9.40 – prelekcje prowadzone przez uczniów CKZiU nr 1 dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2,
6.12:
– godz. 9.00-11.00 – prelekcje prowadzone przez uczniów CKZiU nr 1 dla pracowników zakładu SIM w Gdyni,
– godz. 8.55-10.35 – w CKZiU nr 1 odbędzie się spotkanie pracownika MOPS i dzielnicowych z KP Chylonia, dot. tematyki kampanii,
7.12 – przeprowadzenie w CKZiU nr 1 lekcji z języków obcych nawiązujące do obchodów kampanii „Białej Wstążki” w Niemczech i Anglii,
9.12 – podsumowanie kampanii.
Tu można znaleźć pomoc:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej: Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl,
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: sow@zpsgdynia.pl,
Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej:
– nr 1; Gdynia, ul. Warszawska 67a; tel. 58 627 20 00; email: dops1@mopsgdynia.pl,
– nr 2; Gdynia, ul. Śmidowicza 49; tel. 58 625 17 49; email: dops2@mopsgdynia.pl,
– nr 3; Gdynia, ul. Chylońska 237; tel. 58 663 20 20; email: dops3@mopsgdynia.pl
– nr 4; Gdynia, ul. Abrahama 59; tel. 58 620 24 00; email: dops4@mopsgdynia.pl.
Komenda Miejska Policji; Gdynia, ul. Portowa 15; tel. interwencyjny 112; tel. oficera dyżurnego 47 74 21 222,
Komisariaty Policji w Gdyni:
– Śródmieście, ul. Waszyngtona 11; tel. 47 74 21 155;
– Redłowo, ul. Korczaka 1a; tel. 47 74 21 255;
– Chylonia, ul. Owsiana 5; tel. 47 74 21 355; Karwiny, czasowo ul. Korczaka 1a (ul. G. Zapolskiej 1) tel. 47 74 21 455;
– Oksywie, ul. Zielona 17b; tel. 47 74 21 555;
– Chwarzno, ul. Staniszewskiego 1a; tel. 47 74 21 655.
Biuro Porad Obywatelskich; Gdynia, ul. Traugutta 2; tel. 58 661 31 51 (pon.-pt., 8.00 – 23.00),
Osoby szukające pomocy zachęcamy także do korzystania z miejskiego portalu gdyniawspiera.pl.
W Gdynia Community Center (ul.10 Lutego 26) w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku, do końca roku) świadczone są darmowe porady prawne, obywatelskie (oferta jest skierowana do wszystkich obcokrajowców, niezależnie od czasu pobytu).
Porady są udzielane w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim, można także zapisać się na konsultacje psychologiczne – do psychologów obowiązują zapisy (można się także umówić pod nr. tel. 58 333 44 33).

ikona