1521 (1221) 2022-12-23 - 2023-01-12

Stypendia dla uczniów przekazane

Organizatorzy Konkursu Stypendialnego Wygraj Manewry Morskie Fundacja Pozytywne Pomorze i dr Jarosław Kłodziński przyznali stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

Pierwsza tura trafiła do uczniów szkół podstawowych. Laureatem stypendium naukowego został Filip, natomiast stypendystką sportową została judoczka Liliana.
Gratulujemy.