1524 (1224) 2023-02-03 - 2023-02-09

Nowe przestrzenie rekreacyjne w Gdyni

Modernizacja placu zabaw przy ul. Gorczycowej, kolejny etap rozbudowy parku przy ul. Spokojnej czy doposażenie kilku placów zabaw. W ostatnim czasie na terenie Gdyni pojawiły się nowe przestrzenie rekreacyjne, w kilku lokalizacjach wymienione zostały urządzenia zabawowe.
Zakończyły się już między innymi prace związane z przebudową placu zabaw przy ul. Gorczycowej. Modernizacja objęła również pobliską siłownię zewnętrzną.
Skwer ks. Piotra Mazura zyskał wiele ciekawych urządzeń takich jak: ławka z ruchomymi platformami do ćwiczeń, lupa, megafon, różne tablice tematyczne, fabryka piasku czy karuzela pionowa. Realizacja uwzględnia potrzeby starszych i młodszych dzieci oraz osób aktywnie korzystających z urządzeń siłowych, bo zmiany zaszły również na pobliskiej siłowni.
Inwestycja została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, autorką projektu jest pani Gabriela Czaplewska. Rada Dzielnicy Dąbrowa dofinansowała prace w ramach zadań inwestycyjno-remontowych. Dzięki współpracy jednostek miejskich, rady dzielnicy i wnioskodawczyni powstało kolejne, wielopokoleniowe miejsce zabaw, które będzie integrować całą dzielnicową społeczność.
Nowa przestrzeń przy ul. Gorczycowej spełnia gdyńskie standardy dostępności i bezpieczeństwa. Inwestycja zakładała zdemontowanie istniejących urządzeń zabawowych i zamontowanie nowych. Na sąsiadującej z placem, pobliskiej siłowni plenerowej ustawione zostały nowe urządzenie do ćwiczeń oraz wymieniona została nawierzchnia.
W ostatnim czasie zakończyły się również roboty w ramach kolejnego etapu prac w parku rodzinnym przy ulicy Spokojnej w Małym Kacku. W ramach III etapu prac w parku zamontowane zostały nowe elementy placu zabaw.
Dla najmłodszych największą atrakcją jest linarium i tyrolka, które pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni parkowej. Prace zostały zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pierwszy etap tego zadania zrealizowano w 2020 roku.
W ostatnim czasie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wymienił w kilku lokalizacjach stare sprzęty zabawowe na nowe. Na terenie rekreacyjnym przy ul. Zielonej pojawiło się nowe urządzenie zabawowe dla najmłodszych, podobne zostało zamontowane na placu zabaw przy ul. Radosnej, tam nowością jest też linarium oraz huśtawka. Nowe atrakcje zamontowano również na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej, najmłodsi mogą korzystać już z nowych huśtawek, stolika czy piaskownicy. Przy ul. Narcyzowej zainstalowana została z kolei nowa podwójna huśtawka.

ikona