688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Konkurs „Gdyński Biznesplan 2005”

Miasto Gdynia ogłasza III edycję konkursu – „Gdyński Biznesplan 2005”.
Konkurs skierowany jest do osób planujących rozpocząć na terenie gminy Gdynia działalność gospodarczą, lub pragnących rozszerzyć działalność już prowadzoną. Szczegółowe dane na temat konkursu znajdują się na stronie www.gdynia.pl
„Gdyński Biznesplan 2005”, trwający od 3 stycznia do 7 czerwca 2005, składa się z trzech etapów:
Etap pierwszy, odbywa się w dniach 3 stycznia – 31 stycznia kiedy uczestnicy konkursu składają Organizatorowi osobiście lub listownie na arkuszach informacyjnych projekty swoich planowanych biznesów (nazwę/tytuł oraz ideę biznesu)
Etap drugi, odbywa się w dniach 14 lutego – 31 marca. Przeprowadzone będą wtedy szkolenia dla wszystkich uczestników konkursu w zakresie prawidłowej konstrukcji biznes planów oraz zakładania działalności gospodarczej. Po tym etapie uczestnicy złożą u organizatora konkursu gotowe biznesplany na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Etap trzeci, odbędzie się w dniach 15 kwietnia – 17 maja i zakończy się wyłonieniem, na podstawie analizy złożonych biznesplanów, grupy finalistów. Po tym terminie, spośród przedstawionych prac finalistów, po indywidualnych spotkaniach z ich autorami, Jury wybierze trzech laureatów konkursu.
Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 7 czerwca 2005 r. w Urzędzie Miasta Gdyni.
Zwycięzcy oprócz nagród rzeczowych fundowanych przez głównych partnerów konkursu – firmy PROKOM Software S.A., NORDEA Bank Polska S.A., POLKOMTEL S.A., otrzymają również roczne, nieodpłatne prowadzenie firmowego rachunku bankowego w Nordea Bank Polska S.A., możliwość poręczenia kredytu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych do kwoty wysokości 100 tys. zł, możliwość rekomendacji wniosku o pożyczkę z Pomorskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwolnienie z wszelkich opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej.

ikona