688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Szkoła dla rodziców

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza do udziału w zajęciach edukacyjno – rozwojowych – „Szkoła dla rodziców”.
Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, wychowawców, którzy mają trudności wychowawcze z dziećmi bądź chcą ich uniknąć.
Zajęcia będą odbywały się w piątek od godz. 16 30 i sobotę od godz. 9 00 w IX LO w Gdyni przy ul. Żeromskiego 31.
Każde spotkanie to oddzielny warsztat. Zaplanowane tematy spotkań to: Granice i terytorium psychologiczne człowieka 21 i 22 stycznia 2005r.; Rozpoznawanie i nazywanie uczuć 18 i 19 luty 2005r.
Zajęcia są bezpłatne.
Informacje pod nr tel. 621-61-35 w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień .

ikona