688 (297) 2005-01-07 - 2005-01-13

Warsztaty w Pomorskim Miasteczku Zawodów

W styczniu 2005 roku Fundacja Gospodarcza, w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów, proponuje następujące szkolenia i doradztwo:
- Jak założyć własną działalność gospodarczą: 10.01.2005 w godz. 9.00-13.00
- Szkolenie z zakresu tworzenia biznesplanu: 17.01.2005 w godz. 9.00-13.00
- Warsztaty na temat marketingu w firmie: 24.01.2005 w godz. 9.00-13.00
- Formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw: 28.01.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z Internetu: 25.01.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej: 27.01.2005 w godz. 9.00-11.30
- Komunikacja - jak rozmawiać, aby się zrozumieć: 18.01.2005 w godz. 9.00-14.00
- Zarządzanie czasem: 26.01.2005 w godz. 9.00-14.00
- Badanie predyspozycji zawodowych: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Doradztwo zawodowe (redagowanie cv i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej): wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier: od poniedziałku do piątku
- Doradztwo indywidualne - Punkt Konsultacyjny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00


ikona