691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Do sprzedawców alkoholu

Urząd Miasta Gdyni przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu, że do dnia 31 stycznia 2005 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2004 roku oraz wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń w 2005 r. Zaświadczenie o wniesieniu opłaty wydaje się w ciągu 7 dni od złożenia pisemnego wniosku.
Informacji udziela Referat Rozwoju Rynku, pok. 422,
tel. 668 81 53 i 668 81 54.
Druki oświadczeń można otrzymać w pok. 422 UM, w Punkcie Informacji Urzędu Miasta w hallu głównym oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl (Urząd Miasta - sprawa do załatwienia - napoje alkoholowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
Oświadczenia wraz z dowodem wpłaty należy składać w Referacie Rozwoju Rynku, pok. 422.