691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Klub "Rzemyk"

Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni informuje, że funkcjonuje w Cechu klub sportowy "Rzemyk" z bilardem, tenisem stołowym, rzutkami i innymi grami. Do dyspozycji jest też kawiarenka internetowa oraz cykliczne, otwarte turnieje szachowe i brydżowe. Można się też nauczyć podstaw gry w szachy.
Dodatkowe informacje od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 - 15.00 w Domu Rzemiosła przy 10 Lutego.