691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Kursy ratowników

Drużyna Ratownictwa Specjalistycznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Pomorskiego wspólnie z Sopockim WOPR organizuje kursy na stopnie ratownika i młodszego ratownika WOPR. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 20.30.- 21.15. w okresie luty - maj br.
Egzaminy wstępne 28 stycznia br. o godz. 20.15. na pływalni START w Gdańsku – Wrzeszczu, ul. Wajdeloty 12/13.
Warunkiem uczestnictwa w kursie na stopień młodszego ratownika jest ukończenie 14 roku życia, dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim, zaliczenie wstępnego egzaminu kwalifikacyjnego, obejmującego przepłynięcie dystansu 50 m w czasie poniżej 45 s, przepłynięcie 15 m pod lustrem wody, zaliczenie testu pływackiego z umiejętności pływania żabką.
Warunkiem uczestnictwa w kursie na stopień ratownika wodnego jest ukończenie 18 roku życia, posiadanie stopnia młodszego ratownika WOPR od co najmniej 12 miesięcy oraz dodatkowych uprawnień z zakresu sportów wodnych, zaliczenie wstępnego egzaminu kwalifikacyjnego.
Kurs zakończony jest egzaminem na stopnie młodszego i wodnego ratownika WOPR, którego zaliczenie daje uprawnienia do pracy w charakterze ratownika na koloniach, obozach, pływalniach oraz kąpieliskach śródlądowych i morskich.
W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami prawnymi i przepisami obowiązującymi na i nad wodą, organizacją pracy służby ratowniczej nad różnymi typami akwenów, podstawowymi wiadomościami z hydrologii wód śródlądowych i morskich oraz związanymi z tym niebezpieczeństwami i sposobami zapobiegania im, głównymi przyczynami tonięcia, sposobami postępowania w różnych sytuacjach w wodzie. W sposób praktyczny opanują pierwszą pomoc przedlekarską, indywidualne i zespołowe techniki ratownicze, posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym i sprzętem pływającym, podstawowe zagadnienia nurkowania.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 0501 536 929; e-mail: drswopr@wp.pl oraz na stronie internetowej: http://drswopr.webpark.pl lub bezpośrednio przed egzaminami wstępnymi na pływalni u instruktora prowadzącego.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://drswopr.webpark.pl oraz stałej współpracy.
***
Firma Lifeguard Gdynia rozpoczyna kursy z ratownictwa wodnego na stopnie młodszy ratownik WOPR i ratownik WOPR. Zajęcia odbywać się będą od lutego w każdą niedzielę o godz. 11.00 na pływalni na Karwinach, przy ZS nr 10, ul. Staffa 10 lub każdy wtorek o godz. 18.20 na pływalni w Wejherowie na ul. Nanickiej.