691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Przyszłość terminalu promowego w Gdyni

Nowoczesny terminal promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni, jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ Południe (który tworzą m.in. Autostrada A-1, linia kolejowa E-65, rzeka Wisła), to temat konferencji, inaugurującej realizację projektu SEBTrans - Link, którego celem jest wznowienie współpracy transgranicznej państw regionu południowo-wschodniego Bałtyku, w szczególności pomiędzy Polską a Szwecją, a także Litwą oraz Obwodem Kaliningradzkim (Rosja). Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie studium wykonalności dla nowego terminalu promowego w Porcie Wschodnim w Gdyni (Nadbrzeże Polskie/Fińskie) wraz ze studium komunikacyjnym oraz programu inwestycji z wykorzystaniem Funduszy
Strukturalnych UE.
Konferencja inaugurująca realizację powyższego projektu odbyła się
25 stycznia br. w Gdyni. W trakcie konferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, państwowych i samorządowych, instytucji i firm oraz organizacji zainteresowanych uczestnictwem
w projekcie, została podpisana umowa partnerska, dotycząca harmonijnej współpracy i współfinansowania. Jej sygnatariuszami byli: wicewojewoda województwa pomorskiego - Krystyna Gozdawa - Nocoń, wicemarszałek województwa pomorskiego - Marek Biernacki, wiceprezes Portu Gdynia S.A. - Janusz Jarosiński i wiceprezydent Gdyni - Michał Guć.
Na projekt, który ma być realizowany do września br. Gmina Gdynia przeznacza 1500 EURO, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. - 18 300 EURO, Samorząd Województwa Pomorskiego - 1500 EURO. Dotacja UE, to 27 735 EURO.