691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Spotkanie studentów GUTW

Klub muzyczny "Ucho" przy ul. Św. Piotra 2 zaprasza 28 stycznia br.
o 11.00 nowo przyjętych studentów Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na spotkanie organizacyjne.
Dodatkowe informacje w biurze GUTW, przy ulicy 3 Maja 27,
tel. 661 55 38.