691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Spotkanie z lekarzem

Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i Ich Rodzin
z siedzibą w Gdyni zaprasza 5 lutego br. w godz. 10.00-12.00 na spotkanie z dr n. med. Jarosławem do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.