691 (300) 2005-01-28 - 2005-02-03

Staże zagraniczne dla nauczycieli

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna przy ul. Opata Hackiego
8-10 zaprasza nauczycieli przedszkoli z Trójmiasta i okolic do bezpłatnego wyjazdu na staż zagraniczny do Wielkiej Brytanii
lub Niemiec na okres 9 tygodni w okresie letnim 2005 r. w ramach programu UE Leonardo da Vinci pt. "Program kształcenia wychowawców grup integracyjnych dzieci w wieku przedszkolnym".
Do udziału w programie zaproszeni są nauczyciele, którzy pragną rozwinąć umiejętności pracy w przedszkolnych grupach integracyjnymi z udziałem dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy stażu powinni być studentami ostatniego roku studiów w obrębie kierunku pedagogika. W ramach programu 10 osób wyjedzie na staż do Niemczech, a 30 osób do Wielkiej Brytanii. Wymagana jest znajomość języka kraju docelowego na poziomie podstawowym. Uczestnicy programu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu za granicą, certyfikaty Europass oraz certyfikaty uczestnictwa w programie Leonardo da Vinci. Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie proszone są o złożenie w dziekanacie PWSH formularza zgłoszeniowego. Formularz można pobrać ze strony www.pwsh.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca br. Dodatkowe informacje pod nr tel. 623 09 22, 623 09 55.