692 (301) 2005-02-04 - 2005-02-10

Fundacja Gospodarcza szkoli i doradza

W miesiącu lutym 2005 roku Fundacja Gospodarcza przy ul. Olimpijskiej 2, w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów, proponuje następujące szkolenia i doradztwo:
- Podstawy korzystania z edytora tekstu WORD: 4.02.2005 w godz. 9.00-13.00
- Warsztaty na temat marketingu w firmie: 4.02.2005 w godz. 9.00-13.00
- Jak założyć własną działalność gospodarczą: 7.02.2005 w godz. 9.00-13.00
-Podstawy korzystania z Internetu: 8.02.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej: 9.02.2005 w godz. 9.00-11.30
- Formy finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw: 14.02.2005 w godz. 9.00-13.00
- Podstawy arkusza kalkulacyjnego Excel: 10-11.02.2005 w godz. 9.00-13.00
- Badanie predyspozycji zawodowych: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Doradztwo zawodowe (redagowanie cv i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej): wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania
- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier: od poniedziałku do piątku
- Doradztwo biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00