692 (301) 2005-02-04 - 2005-02-10

Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego- "Za wybitne zasługi gla Gdyni"

W tym roku Rada Miasta Gdyni nadała Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” Stanisławowi Latańskiemu, Zygfrydowi Perlickiemu i Ks. Andrzejowi Miszewskiemu. Oto krótkie sylwetki laureatów:

Stanisław Latański
Tylko dzięki takim ludziom, jak Stanisław Latański, dyrektor Ogniska
Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego, możliwe jest wcielanie w życie idei, jaka przyświecała Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Ulicy i zakładanym w okresie międzywojennym Państwowym Zespołom Ognisk Wychowawczych.
Jak nie uhonorować człowieka, którego poświęcenie i pasja sprawiają, że młodzi gdynianie uczą się żyć godnie i z pożytkiem dla naszego miasta? Nie ma przecież lepszego kapitału niż młodzi ludzie, którzy
w przyszłości decydować będą o charakterze i rozwoju Miasta. Wartość pracy Stanisława Latańskiego od dawna jest zauważana przez różne gremia i osoby. Wymienienie wszystkich nagród, jakimi uhonorowano jego trud, zajęłoby wiele miejsca. Wspomnijmy jedynie, że w roku 2004 spotkało Stanisława Latańskiego kolejne wyróżnienie - dyplom uznania "Pro Ecclesia et Populo" przyznany przez Radę Koordynacyjną Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich za "wyjątkowe oddanie i trud opartego na wartościach chrześcijańskich wychowania dzieci i młodzieży z zagrożonych środowisk, za zrozumienie i pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych".
Stanisław Latański służył także wiedzą oraz doświadczeniem swojemu środowisku zawodowemu - pedagogom, pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Pedagogów Szkół Samorządowych w Gdyni.
Niech dla wszystkich gdynian będzie to kolejny dowód, że praca na rzecz innych ludzi w naszym mieście uzyskuje najwyższe oceny, a osoby takie jak Stanisław Latańskiego spotykają się z należnym im szacunkiem także ze strony władz miasta.

Zygfryd Perlicki
Zygfryd Perlicki "Zyga" - jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, olimpijczyk, trener i sędzia żeglarski, "kultowy żeglarz XX wieku", pierwsze kroki w żeglarstwie stawiał w morskiej drużynie harcerskiej, do której dołączył 15 kwietnia 1945 roku. Miał wtedy 13 lat. Już 15 maja 1945 r. wypłynął na Zatokę Gdańską na, wyremontowanej własnymi siłami, niemieckiej jolce (15 m kw. żagla). W 1945 otrzymał stopień żeglarza, rok później stopień sternika jachtowego, a w 1948 r. zdobył patent sternika morskiego. W 1952 roku został członkiem obecnego Jacht Klubu Gryf. W tym roku zapisał się również do Jacht Klubu Stal. Członkiem tego klubu pozostaje do chwili obecnej.
W kolejnych latach zdobywał wiele żeglarskich trofeów w kraju i za granicą. W roku 1957 w pierwszym po wojnie występie polskiego jachtu w Kieler Woche Zygfryd Perlicki wygrał wszystkie wyścigi regat. W 75-letniej historii rozgrywania regat Kieler Woche po raz pierwszy wygrał jacht inny niż niemiecki. W roku 1972, podczas olimpiady w Kilonii zajął 8 miejsce na 27 startujących państw, co było najlepszym wynikiem w dotychczasowych startach polskich załóg na igrzyskach.
W swej wieloletniej karierze żeglarskiej Zygfryd Perlicki brał udział w wielu międzynarodowych regatach, zdobywając miejsca w pierwszej dziesiątce startujących. Już w 1957 r. otrzymał tytuł Mistrza Sportu, a w roku 1973 nagrodę Rejs Roku - "Srebrny Sekstans".
Latem 1982 roku na Ibizie wyremontował jacht i jesienią przyprowadził go do kraju. W ciągu następnych lat zajmował się szkoleniem żeglarskim. W 1993 r. odszedł na emeryturę. Nadal jednak organizuje i sędziuje regaty.
Od pierwszej edycji regat "Idea Gdynia Sailing Days" w 2000 roku Zygfryd Perlicki aktywnie uczestniczy w przygotowaniu imprez. W 2001 roku w ogłoszonym przez Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego krajowym plebiscycie na polskiego "Żeglarza Regatowego XX wieku" Perlicki wybrany został kultową postacią polskiego żeglarstwa.
Zygfryd Perlicki należy do tych wyjątkowych osób, które żyją z pasją i potrafią nią zarażać innych.

Ks. Andrzej Miszewski
Ksiądz Andrzej Miszewski, to wybitny duszpasterz i wychowawca wielu roczników gdyńskiej młodzieży akademickiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 r. W latach 1973-1984 kierował centralnym Gdyńskim Duszpasterstwem Akademickim "GODA" przy parafii NSPJ, której proboszczem był wówczas ks. prałat Hilary Jastak.
Dzięki swojej niezwykłej osobowości i pracy ks. Miszewski stworzył jeden z najliczniejszych i najprężniej działających ośrodków duszpasterstwa akademickiego Pomorza. Przyciągał młodzież i studentów ogromnym zapałem do wspólnych działań, pogodą ducha, poczuciem humoru, partnerskim podejściem do swych wychowanków, braterstwem i otwarciem na potrzeby (nie tylko duchowe) innych ludzi. Przez spotkania "na górce" przewinął się poczet wybitnych postaci: profesorów, filozofów, poetów, przyszłych biskupów, publicystów i artystów.
Jego program duszpasterski łączył w sobie troskę o kultywowanie tradycji religijnych, narodowych i regionalnych z bardzo otwartym, często spontanicznym stylem dyskusji i poszukiwań intelektualnych skupionej wokół GODY młodzieży.
Szczególnym hartem ducha wykazał się w latach stanu wojennego organizując wielokierunkową akcję pomocy niesłusznie prześladowanym. Najbardziej znanym przedsięwzięciem był wykup ośmiu studentów Wyższej Szkoły Morskiej, zatrzymanych podczas demonstracji 16.12.1981, którzy przeszli w Pruszczu tzw. ścieżkę zdrowia, a następnie zostali przetransportowani do Starogardu. Opłacenie za nich kaucji i odebranie z aresztu wymagało podróży do Starogardu zabronionej w świetle praw stanu wojennego i wiązało się z ryzykiem aresztowania i podobnych jak te, które spotkały studentów, kar dodatkowych. Ksiądz Miszewski takie ryzyko podejmował jeszcze wielokrotnie niosąc pomoc różnym ludziom bez względu na ich związek lub brak związku z duszpasterstwem, czy nawet Kościołem. Nieustannie organizował zbiórkę pieniędzy na wykupy aresztowanych oraz na pomoc prawną dla nich, a także na pomoc dla pozbawionych środków do życia rodzin osób uwięzionych. W dystrybucji tej pomocy, często w formie paczek, brali udział uczestnicy GODA.
Wiele zawdzięcza mu gdyńskie środowisko niezależnego harcerstwa, które powstało na terenie GODY, a także istniejące swego czasu Duszpasterstwo Ludzi Pracy i wiele innych inicjatyw. Dziś wielu uczestników GODY to naukowcy, działacze i pracownicy samorządowi, gospodarczy i państwowi, cenieni fachowcy w różnych dziedzinach, aktywni uczestnicy różnych organizacji pozarządowych. Szczególnie znamienny jest brak w tym gronie polityków z partii o zabarwieniu klerykalnym!