693 (302) 2005-02-11 - 2005-02-17

Świetlica środowiskowa

Świetlica Środowiskowa przy ul. Warszawskiej 45 po zimowej przerwie wakacyjnej wznowiła działalność. Zapraszamy uczestników do udziału w zajęciach od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00 i soboty w godz. 10.00 – 14.00. W programie : zajęcia komputerowe z internetem, zajęcia plastyczne, sportowe i pomoc w nauce.