694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Gdyński Biznesplan

Trwa konkurs Gdyński Biznesplan. Do jego udziału zgłosiło się 148 osób, które przedłożyły w sumie 162 projekty biznesplanów.
Dla uczestników konkursu przewidziane są szkolenia:
- 22 lutego br. o godz. 9.00- 13.00 „Jak założyć działalność gospodarczą” oraz „Sposoby pozyskiwania środków na jej rozpoczęcie i dalszy rozwój firmy”;
- 23 lutego br. o godz. 9.00- 13.00 „Marketing w firmie”;
- 15 marca br. o godz. 9.00- 13.00 „Szkolenie z zakresu tworzenia biznesplanu”.
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7.

ikona