694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Poradnia bólu

Informujemy, że od 1 lutego br. przy Hospicjum im. św. Wawrzyńca rozpoczęła działalność Poradnia Opieki Paliatywnej. Poradnia przeznaczona jest dla pacjentów z chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym/onkologicznym.
Poradnia Opieki Paliatywnej mieści się w Hospicjum Stacjonarnym – przy Dickmana 6 .Godziny przyjęć: wtorki – 8.00- 10.00 oraz
16.00- 20.00; środa – 8.00– 10.00.
Rejestracja chorych do poradni osobiście lub telefonicznie
(tel. 665 66 55) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
Pomoc udzielana przez Poradnię Opieki Paliatywnej jest bezpłatna.
Poza Poradnią Opieki Paliatywnej Hospicjum Gdyńskie obejmuje bezpłatną pomocą przewlekle chorych w stanie terminalnym i ich bliskich świadcząc opiekę: w domu pacjenta; w Hospicjum Stacjonarnym w Gdyni-Oksywiu.

ikona