694 (303) 2005-02-18 - 2005-02-24

Stowarzyszenia zapraszają

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni zaprasza na zebranie dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w 2005 roku. Zebranie odbędzie się w 3 marca br., o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Harcerska 4,
tel. 622 07 48.
***
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "POMOST" zaprasza 23 lutego br.
o godz. 18.00 do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27 na spotkanie z Agatą Kowalską , która zaprezentuje badania dotyczące trudności występujących w wychowaniu dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w kontekście ich funkcjonowania w domu i w szkole.

ikona