695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Twoje miasto w twoich rękach!

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inż. Stanisław Szwabski i Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych zapraszają uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie "Twoje miasto w twoich rękach!". Celem projektu jest przeprowadzenie przez młodzież symulacji obrad Rady Miasta Gdyni 1 czerwca 2005 roku, poprzedzonej warsztatami samorządowymi. Uczestnicy projektu zostaną wybrani w drodze konkursu. Wystarczy przygotować w dowolnej formie (np. krótki film, audycja radiowa, strona internetowa, fotoreportaż, lub tradycyjna praca pisemna do 4 stron A4) pracę na jeden z 3 tematów: 1. Gdynia. Praca, nauka i życie w latach 30-tych XX wieku, 2. Gdynia. Praca, nauka i życie dzisiaj. 3. Gdynia. Praca, nauka i życie w latach 30-tych XXI wieku. Pracę wraz ze zgłoszeniem uczestnika pobranym ze strony internetowej projektu należy złożyć do 15 kwietnia, w biurze Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 27/31 (obok Cyganerii). Spośród autorów dostarczonych prac wybierzemy 28 osób. Wiecej informacji na stronie internetowej: www.inicjatywamlodych.abc.pl i u koordynatora projektu- Daniela Stenzel, e-mail: Daniel.Stenzel@poczta.gdynia.pl.