695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Wykłady

Klub Seniora przy Radzie Dzielnicy Śródmieście i Polski Związek Emerytów i Rencistów, działający przy ul. Portowej 2, zaprasza 2 marca br. o godz. 11.30 na wykład ilustrowany przezroczami „Sztuka romańska w Polsce”, który wygłosi w kawiarence parafialnej O.O. Redemptorystów Jerzy Żmijewski.
***
Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza swoich studentów w środę 2 marca br. o 11.00 do Domu Rzemiosła (róg 10 lutego i 3 maja), na wykład Zbigniewa Gacha pt. "Święci polscy w rodzimej tradycji". Wstęp za okazaniem legitymacji studenckiej GUTW.
***
Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów zaprasza mieszkańców Gdyni na comiesięczne spotkania związane z tematem kamiennych kręgów do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Spotkania odbywają się w każdą 1-szą środę miesiąca w godz. 18.30 – 20.00. Najbliższe spotkanie 2 marca br.