695 (304) 2005-02-25 - 2005-03-03

Zaprosiliśmy ptaki...

Tegoroczna edycja konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni" przyniosła w efekcie rekordową liczbę własnoręcznie zrobionych - przez dzieci i ich opiekunów -budek lęgowych i karmników (180 budek lęgowych i 197 karmników).
Komisja pod przewodnictwem Jerzego Zająca - dyrektora Urzędu Miasta przyznała nagrody i wyróznienia następujacych autorom: Soliwoda Jakub, Szymczuk Paweł, Nawrocki Patryk, Sompoliński Jakub, Kirznikiewicz Natalia, Langowski Sebastian, Harasimiuk Anna, Jaros Mateusz, Kostrzewski Marek, Mazur Magdalena, Werner, Wacewicz Marta, Dec Klaudia, Pionk Paulina, Ujma Marcin, Ciesiółka Agata, Król Jędrzej, Szymczuk Rafał, Dul Mateusz, Jaśkiewicz Łukasz, Bąchor Tomasz, Łacheta Dominika, Anna, Leyk Adam, Kończyk Magdalena, Ciesiółka Katarzyna, Dera Tomasz, Kupis Wojciech, Żywicki Mateusz, Krępa Zuzanna , Tański Paweł.
Ponadto komisja przyznała 3 nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie wykonali i dostarczyli na konkurs najwięcej budek lęgowych i karmników spełniających warunki konkursu. Są to: Gimnazjum Nr 16 ul. Porębskiego 21, Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 48 i Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Wiczlinska 93.
Budki lęgowe zostaną powieszone na gdyńskich drzewach, przez autorów oraz szkoły, instytucje lub osoby, które zobowiążą się do dbania o nie.