696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Kamienne Kręgi

Stowarzyszenie Badań Kamiennych Kręgów informuje zainteresowanych tematem kamiennych kręgów, że w dniu 4 marca
o godz. 16.00, 5 marca o godz. 15.00, 6 marca o godz.14.00, że
w Gdyńskiej YMCA na targach "Od wahadełka do gwiazd" odbędą się wykłady o tematyce kamiennych kręgów i megalitów.
Dodatkowe informacje tel. 663 66 12 kom.0503 710 986.