696 (305) 2005-03-04 - 2005-03-10

Szkolenia i porady

W marcu 2005 roku Fundacja Gospodarcza, w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów, proponuje następujące szkolenia i doradztwo:
- Podstawy korzystania z Internetu: 10.03.2005 w godz. 9.00-13.00;
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej: 11.03.2005
w godz. 9.00-11.30;
- Podstawy korzystania z edytora tekstu WORD: 7-8.03.2005
w godz. 9.00-13.00;
- Badanie predyspozycji zawodowych: wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie cv i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej): wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania;
- Wprowadzanie do bazy INFOKONTAKT i promocja firmy w miesięczniku przedsiębiorców InfoCourier: od poniedziałku do piątku;
- Doradztwo biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców: od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-16.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr 622 20 52,
622 60 17, 622 95 43 lub zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej),
ul. Olimpijska 2 , pokój 101-102 i 103 (I piętro).
****
Fundacja Gospodarcza ponadto zaprasza przedsiębiorców planujących wdrożyć system zarządzania ISO 9001:2000 na jednodniowe, nieodpłatne szkolenie pod nazwą: „Czy przy pomocy ISO 9001:2000 mogę pokonać konkurencję i rozwinąć firmę?”
Szkolenie to organizowane jest po raz pierwszy w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów. Jego celem jest zapoznanie kierownictwa i pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2000
z narzędziami sprawnego zarządzania organizacją gospodarczą.
Program szkolenia:
1.Najczęstsze bariery i ograniczenia rozwoju, na jakie napotyka mała i średnia firma.
2.Wdrożenie ISO – sposób na opanowanie chaosu informacyjnego.
3.Wdrożenie ISO – sposób na ograniczenie błędów w codziennym funkcjonowaniu organizacji.
4.Wdrożenie ISO - sposób na wprowadzenie innowacji.
5.Kierunki rozwoju współczesnej organizacji.
Zajęcia poprowadzi Robert Olejniczak, przedstawiciel Grupy Konsultingowej RID.
Szkolenie odbędzie się 31 marca w godzinach 9.00-13.00, w siedzibie Fundacji Gospodarczej przy ul. Olimpijskiej 2. Zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 622 60 17 lub 622 20 52.