698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Osobom niepełnosprawnym

Miasto Gdynia planuje działania zwiększające możliwości znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez osoby niepełnosprawne.
W tym celu należy wypełnić ankietę, która jest dostępna
następujących punktach: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Armii Krajowej 44-Centrum Rehabilitacji IV p. pok.404, Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Gdyni przy
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, Referacie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych UMG przy ul. Kołłątaja 8. Ankietę można ponadto pobrać ze strony www.gdynia.pl. Opublikujemy ją też w kolejnym wydaniu „Ratusza”.
Wypełnioną ankietę należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do wyżej wymienionych punktów do 30 kwietnia 2005 r.

ikona