698 (307) 2005-03-18 - 2005-03-24

Pomóż!

Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne przy ul. Morskiej 217, posiadający status organizacji pożytku publicznego, zwraca się z apelem do mieszkańców Gdyni
o wsparcie osób i rodzin, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji finansowej
i życiowej. Oto konto, pod które można wpłacać pieniądze: 30 1240 3510 1111 0000 4307 8068.
Komitet zwraca się ponadto z prośbą o nieodpłatne przekazywanie odzieży nowej i używanej, przede wszystkim odzieży męskiej zimowej. Potrzebne są również wózki dziecięce, naczynia, sprzęt gospodarstwa domowego. Rzeczy potrzebne są dla podopiecznych Stowarzyszenia, zwłaszcza dla osób bezdomnych, bezrobotnych, rodzin wielodzietnych.
Osoby, które chcą pomóc, proszone są o dostarczanie wyżej wymienionych rzeczy do siedziby PKPS od poniedziałku do środy
w godz. 9.00- 15.00.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 663 00 04.

ikona