700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Kongres bez Barier

Zarząd Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” zaprasza do udziału w Kongresie Pomorskich Organizacji Pozarządowych pt. „Bez barier...” w dniach 15-16 kwietnia 2005 r. w ramach projektu „Niepełnosprawni jako wartościowi obywatele społeczeństwa europejskiego” przy wsparciu z budżetu Komisji Europejskiej – Dyrektoriatu Generalnego Oświaty i Kultury w ramach konkursu „Community Action Programme to Combat Discrimination 2001-2006”.
Kongres odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim – Wydziale Prawa i Administracji, sala audytorium A, Gdańsk Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, 15.04.2005 r. w godz. 11:00 – 17:00 i 16.04.2005 r. w godz. 9:00 – 15:00.
Zadaniem kongresu pt. „Bez barier...” skierowanego w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji z terenu woj. pomorskiego jest wymiana doświadczeń na temat problemów nurtujących organizacje w przeciwdziałaniu dyskryminacji i likwidacji barier społecznych. Zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i eksperci unijni zaprezentują m.in. nowe idee i sposoby współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządami lokalnymi, przedstawią metody wspierania organizacji pozarządowych w ich działalności ukazując możliwości absorbcji środków z różnych źródeł na działalność organizacji.
Udział w kongresie jest bezpłatny; liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji i kontakt: Fundacja „Pomóż i Ty”, www.fundacjapomozity.sprint.pl, www.eurosprawni.sprint.pl , info@pomozity.sprint.pl, tel./fax.: (058 )663-81-41 w godz.9:00 – 17:00; Malwina Sojecka, Dorota Amejko, Joanna Kurzawa.