700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Rady dzielnic informują:

Rada Dzielnicy Obłuże informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w siedzibie, która mieści się w budynku Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Podgórskiej 14.
Dyżury odbywają się w poniedziałki w godz.17.00-19.00. W czwarty poniedziałek miesiąca dyżur pełni członek Zarządu Dzielnicy.
Oto harmonogram najbliższych dyżurów: 4.04.- Jacek Czerski, 11.04. – Józef Dąbrowski, 18.04. – Teresa Drobińska, 25.04.- Ryszard Kędzierski.
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacja informuje, że biuro rady przy ul.
Narcyzowej 1/2 czynne jest w każdy wtorek i środę w godz. 12.30 – 18.00, a w każdą drugą środę miesiąca w siedzibie rady pełni dyżur Radny Miasta - Mariusz Roman. Dyżur pełniony jest w godzinach między 17:00 - 18:00.
***
Biuro Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana przy ul. Legionów 67 czynne jest we wtorki w godz. 12.00 – 19.00, w piątki w godz. 9.00 – 16.00. Zarząd Rady Dzielnicy: przewodnicząca Anna Wagner, wiceprzewodniczący Krystyna Susicka i Piotr Gotowała pełnią dyżury we wtorki w godz. 18.00 – 19.00. Radny Zbigniew Ogonowski dyżuruje we wtorki w godz. 16.00 18.00.
***
Rada Dzielnicy Cisowa zaprasza mieszkańców na dyżury radnych, które odbywają się w czwartki w godz. 17.00 – 18.00 w biurze Rady przy ul. Lnianej 19. Oto harmonogram dyżurów: 7 kwietnia – Mirosław Hołda, 14 kwietnia – Urszula Delbowska i Agnieszka Żurek, 21 kwietnia – Danuta Rasiewicz i Halina Kacprzycka, 28 kwietnia – Jadwiga Gierszewska i Jerzy Drela.