700 (309) 2005-04-01 - 2005-04-07

Trasą wysiedleń

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych zaprasza w dniach 10 – 12 maja br. na wyjazd trasa wysiedleń gdynian w 1939 roku. Zgłoszenie u członkini Stowarzyszenia Jadwigi Kocuniak.