701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Terapia w Ośrodku

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Gdynia, ul. Reja 2 A
zaprasza rodziców, wychowawców (pedagogów), dzieci i młodzież do
punktu konsultacyjnego w piątki w godzinach 13.30-16.30.
Dyżury pełni psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Osoby zgłaszające się mogą uzyskać:
 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, małżeńskich
 wsparcie emocjonalne w przypadku współuzależnienia i innych trudności
 informacje o możliwościach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym
 pomoc w wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz rozwiązywaniu doraźnych problemów
Konsultacje i porady są bezpłatne.
Zgłoszenia pod Nr tel: 621-61-35,
Dodatkowe informacje w piątki w godz. 13.30 - 16.30
Ośrodek zaprasza również rodziców na zajęcia edukacyjno-rozwojowe w formie warsztatów
pt. „Dialogowe rozwiązywanie konfliktów – zachęcanie dziecka do współpracy”
Celem warsztatu jest ćwiczenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w sytuacjach konfliktowych oraz doskonalenie umiejętności negocjacyjnych, mediacyjnych rodziców ( opiekunów, wychowawców).

Zajęcia odbędą się 22 kwietnia 2005( piątek) o godz.17.00 i 23 kwietnia (sobota) 2005 od godz. 9.00.
Miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr 9 w Gdyni ul. Żeromskiego 18
Zajęcia są bezpłatne. Zgłoszenia pod Nr tel: 621-61-35,
Dodatkowe informacje w piątki w godz. 13.30 - 16.30


ikona