701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

Trasą wysiedleń

Zarząd Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych zaprasza w dniach 10 – 12 maja br. na wyjazd trasą wysiedleń gdynian w 1939 roku. Zgłoszenie u członkini Stowarzyszenia Jadwigi Kocuniak.