701 (310) 2005-04-08 - 2005-04-14

"Twoje miasto w twoich rękach!"

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inż. Stanisław Szwabski i Stowarzyszenie Inicjatywa Młodych przypominają, że 15 kwietnia mija termin składania prac konkursowych w projekcie "Twoje miasto w twoich rękach". Aby wziąć udział w symulacji obrad Rady Miasta przeprowadzonej przez gdyńską młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych 1 czerwca, wystarczy przygotować w dowolnej formie (np. audycja radiowa, fotoreportaż, film, praca pisemna) pracę na jeden z 3 tematów: 1. Gdynia. Praca, nauka i życie w latach 30stych XX wieku, 2. Gdynia. Praca, nauka i życie dzisiaj. 3. Gdynia. Praca, nauka i życie w latach 30stych XXI wieku. Pracę należy przynieść do biura Prezydenta - Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 (obok Cyganerii). Wybierzemy 28 autorów najlepszych prac. Więcej informacji na stronie internetowej: www.inicjatywamlodych.abc.pl i u koordynatora projektu - Daniel Stenzel, daniel.stenzel@poczta.gdynia.pl