702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Dla młodzieży – lepszy start

W kwietniu i maju br. Urząd Miasta Gdyni realizuje projekt
"Młodzież - lepszy start". Projekt jest adresowany do ludzi młodych - do 25 roku życia – bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni.
W ramach projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbędą się bezpłatne szkolenia z następujących dziedzin:
- "Księgowość komputerowa z elementami prawa pracy",
- "Asystent sekretariatu",
- "Zarządzanie projektami unijnymi"
- "Business English - podstawy".
Partnerami Urzędu Miasta są: Fundacja Gospodarcza, Pomorskie Centrum Technologii, English Unlimited oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.
Wszyscy zainteresowani mogą się zgłaszać do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni przy ul. Kołłątaja 8 (telefon: 621 11 61, 620 49 54). Liczba miejsc ograniczona.