702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Pustki Lisowskie - Demptowo zaprasza na dyżur radnych dzielnicy w każdą środę w godz. 17.00 - 18.00. Dyżury pełnione są w biurze rady dzielnicy przy ul. Czeremchowej 1, pokój nr 39. 20 kwietnia będzie pełniła dyżur Beata Kalinowska, 27 kwietnia - Mirosława Król.
***
Rada Dzielnicy Orłowo informuje, że uruchomiona została strona internetowa dzielnicy. Podajemy adres: www.gdyniaorlowo.republica.pl
Rada Dzielnicy Orłowo, planuje zorganizować dla mieszkańców dzielnicy
bezpłatne kursy j. niemieckiego oraz podstaw obsługi komputera.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Rady
Dzielnicy (Zespół Szkół Nr 5 ul. Orłowska 27) w godz. pracy biura: poniedziałek
i wtorek w godz. 13.00 – 18.00 oraz czwartek w godz. 8.00 - 12.00.
W kwietniu br., w siedzibie Rady został otwarty PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ. Osoby zainteresowane uzyskają tu informację o możliwościach uzyskania pomocy w następujących sytuacjach: przemocy w rodzinie, alkoholizmu,
narkomanii oraz porad konsultanta prawnego (m.in. pisanie pozwów i
wniosków sądowych, porady w sprawach urzędowych).
Punkt jest czynny w każdą trzecią i czwartą środę m-ca w godz. 17.00 -
18.00.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 664 92 75 w
godzinach pracy biura.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje o najbliższych dyżurach radnych dzielnicy w siedzibie Rady , Gdynia ulica Steyera 2: 20.04. - Kaziemierz Jankowski 27.04 - wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy - Karol Maszota.