Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI. Od 15 stycznia trwa rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje związane ze szczepieniami w Gdyni można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce #GDYNIASIĘSZCZEPI.
702 (311) 2005-04-15 - 2005-04-21

Szkolenia „europejskie” dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Gdyni organizuje – w ramach otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia” – cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców planujących ubiegać się
o dotacje z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przewidzianych w latach 2005-2006.
Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, czy zapisów uczestników
28 kwietnia 2005 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, odbędzie się kolejne szkolenie poświęcone tematyce dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak: typy projektów możliwych do realizacji w ramach działania, zasady kwalifikowalności kosztów, zasady przygotowania wniosku o dotację, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosku o dotację, terminy i zasady składania wniosków.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali 105 (I piętro), rozpoczęcie szkolenia - godzina 12:00.
Więcej informacji także na stronach: www.parp.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl, www.konkurencyjnosc.gov.pl