Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
704 (313) 2005-04-29 - 2005-05-12

Gdyński Biznesplan na półmetku

11 kwietnia br., upłynął termin składania prac do konkursu „Gdyński Biznes plan”.
Na konkurs nadesłano 41 biznesplanów. Zostaną one poddane analizie
Jury, które na spotkaniu 13 maja br. wybierze grupę ok. 10 finalistów.
Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone w terminie 2 i 3 czerwca
br. na osobiste przedstawienie przed Jury konkursu zalet i mocnych stron
biznesowych pomysłów i ekonomicznych opracowań na temat ich wdrożenia na
rynku.
Uroczyste zakończenie konkursu, ogłoszenie laureatów i uhonorowanie ich
nagrodami odbędzie się 7 czerwca br.
Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe fundowane przez głównych
partnerów konkursu - pierwszą nagrodę (zestaw komputerowy) ufundowany przez
PROKOM Software S.A., drugą nagrodę (zestaw komputerowy)ufundowany przez
NORDEA Bank Polska S.A oraz trzecią nagrodę (zestaw telefoniczny Simplus)
ufundowany przez POLKOMTEL S.A.
Zdobywcy nagród otrzymają również : roczne, nieodpłatne
prowadzenie firmowego rachunku bankowego w Nordea Bank Polska S.A, możliwość poręczenia kredytu przez Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych do kwoty 100 tys. zł, możliwość rekomendacji wniosku o pożyczkę z Pomorskiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwolnienie z wszelkich opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej.