705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Cała Polska czyta dzieciom

Fundacja ABC XXI, inicjator kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" po raz czwarty organizuje Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Celem Tygodnia jest uświadomienie ogromnego znaczenia, jakie ma czytanie dziecku dla jego wszechstronnego rozwoju, a także wyrobienie w rodzicach i opiekunach nawyku codziennej głośnej lektury. IV OTCD potrwa od 29 maja do 5 czerwca 2005, a na jego program złożą się liczne spotkania literackie, imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy. Program obchodów Tygodnia nie jest zamknięty - można jeszcze zgłosić swoją inicjatywę. Fundacja poszukuje osób, które podejmą się zorganizowania Tygodnia w swoim środowisku i zainspirują innych do włączenia się w nurt wspólnych przygotowań.
Wszelkich informacji udziela dyrektor gdyńskiego oddziału Fundacji ABC XXI Ewa Woźniak tel. 0 606 572 048, fax. 660 09 74, e-mail: szkolaotwarta@poczta.onet.pl.