705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Potrzebne dane do encyklopedii

Zespół opracowujący Encyklopedię Gdyni pilnie poszukuje kontaktów z rodziną lub danych do biogramów, by ustalić wojenne lub powojenne dzieje następujących osób: Kpt. Stefan Schmidt Stefan właściciel kina Morskie Oko, Jan Bigott latarnik oksywski – kontakt z rodziną, Leon Głogowski , Julian Stanisław Michalik – dyrektor TBO, organizator i prezes KS „Gdynia”, . kpt. ż. w. Kazimierz Marian Nowak ur. 15.08.1903 w Tarnowie, Stanisław Raczewski - dyrektor „Polskarob” w Gdyni, wicekonsul Hiszpanii, Hugon Teofil Pistel (ur. 1890- ) organizator pierwszego w Polsce towarzystwa morskiego maklerstwa ubezpieczeniowego „Gdynika”., Piotr Trześniak ur. 29.04.1886 w Dobczycach założył pierwszą w kraju Fabrykę Wyrobów Bursztynowych, Zygmunt Zabokrzecki ur.15.03.1896 w Bolesławiu, Atanazy Zalewski-Jastrzębiec adwokat, ur. 17.07.1900 w Kępnie (Wielkopolska), . Mieczysław Zygmunt Cedro, ur.11.08.1902 w Przedborzu, Michał Drwięga doktor praw, ur. 20.09.1886, Władysław Grabowski (1892-?) dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, Kazimierz Krzyżanowski – inż.
Na informacje dotyczące tych osób czeka: Małgorzata Sokołowska, tel. 622 69 60, 0 501 025 450, e-mail encyklopedia@autograf.pl; adres do korespondencji 81-474 Gdynia, ul. Ruchu Oporu 11.
***
Stowarzyszenie „Gdyński Szwadron Krakusów” poszukuje wszelkich pamiątek, zdjęć i dokumentów oraz rodzin osób związanych z oddziałem, który walczył w obronie Gdyni i Wybrzeża w 1939 roku. Informacje te zbiera prezes Stowarzyszenia Wojciech Kloński, tel. 501 089 268.