705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Redłowo informuje o dyżurach radnych: Włodzimierz Walczykowski pełni dyżur 16 maja w godz. 11.00 - 12.00. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy - Daniel Stenzel pełni dyżur we wtorki w godz. 17.00 - 18.00. Straż Miejska pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15.30 - 16.30.
Biuro Rady czynne jest w poniedziałki w godz. 10.00 -14.30, we wtorki 15.30-18.00, środy w godz. 10.00 – 17.00.
***
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na dyżury radnych do biura Rady, które mieści się w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Podgórskiej 14. Radni pełnią dyżury w poniedziałki w godz.17.00 - 19.00. Oto terminarz dyżurów w maju:16.05- Jan Gumiński, 23.05- Renata Klecor, 30.05 – Krzysztof Bluzka.
Rada zaprasza mieszkańców dzielnicy na spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Spotkania odbędą się w szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Cechowa 22 - 17.05.2005 r. godz. 17.00 i 18.05.2005 r. godz. 18.00; Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Adm. J. Unruga 88 - 18 i 19.05.2005 r. godz.17.30; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Płk.Dąbka 207 -23.05.2005 r. godz.17.30.
***
Rada Dzielnicy Leszczynki zaprasza mieszkańców dzielnicy 6 czerwca br. na spotkanie z radnymi, funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej. Pod numerem telefonu 663 73 47 można zgłaszać propozycje tematów do omówienia na spotkaniu.
***
Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana zaprasza mieszkańców dzielnicy na inauguracyjne spotkanie w klubie integracyjnym „Wzgórze”, które odbędzie się 19 maja br. o godz. 17.00. Klub mieści się w Dziennym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1. W programie m.in.: koncert zespołu „Czardasz”. Wstęp wolny!.