705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Szkolenie dla firm

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych zagadnieniem polskich wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa wyrobów (CE) na jednodniowe, nieodpłatne szkolenie, organizowane w ramach projektu Pomorskie Miasteczko Zawodów. Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych wymagań polskiego systemu prawnego w zakresie bezpieczeństwa produkowanych i sprzedawanych wyrobów na terenie Unii Europejskiej. Szkolenie jest adresowane do kierownictwa i pracowników przedsiębiorstw odpowiedzialnych za jakość, bezpieczeństwo i spełnienie wymagań prawnych w stosunku do produkowanych i sprzedawanych wyrobów. Zajęcia poprowadzi Przemysław Olewniczak, certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2000, specjalista we wdrażaniu dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa wyrobu (oznakowanie CE).
Szkolenie odbędzie się 24 maja w godzinach 9.00-13.00, w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Redłowie przy ul. Olimpijskiej 2. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 622 60 17 lub 622 20 52.