705 (314) 2005-05-13 - 2005-05-19

Uwaga, właściciele budynków historycznych !

Urząd Miasta Gdyni zaprasza właścicieli i użytkowników budynków, które powstały przed II wojną światową, mają wysoką wartość architektoniczną i historyczną oraz nie zostały do tej pory przebudowane, na spotkanie informacyjne dotyczące korzyści i obowiązków jakie wynikają z wpisu budynków do rejestru zabytków.
Na spotkaniu przedstawione będą też możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu Gminy Gdynia na roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru.
Spotkanie odbędzie się 19 maja 2005 r. o godz. 15.00 w sali nr 17 (USC) Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Bliższych informacji na ten temat udziela Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, tel. 66 88 343