706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Festyny

11 czerwca br. Szkoła Podstawowa Nr 40 zaprasza na Festyn Rodzinny w godz. od godz.. 11.00. W programie: pokaz sekcji psów ratowniczych, sportowo- rekreacyjne potyczki rodzinne z udziałem dzieci, rodzinny festiwal piosenki, loteria fantowa, aukcja prac dzieci, sportowa ścieżka zdrowia, ognisko z kiełbaskami, kawiarenka.
***
Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sucharskiego zapraszają mieszkańców Obłuża na coroczny Festyn Europejski,
który odbędzie się w dniu 21 maja (sobota) w godz. 10.00-11.30 na
wewnętrznym boisku szkoły. Uczniowie zaprezentują wybrane kraje
europejskie, wybitnych fizyków oraz modę europejską na wesoło. Będzie można
wziąć udział w loterii fantowej, zakupić ciasto do niedzielnej kawy i
zmierzyć sobie ciśnienie. Dla najmłodszych - malowanie twarzy.
***
Rada Dzielnicy Orłowo zaprasza dzieci specjalnej troski z Orłowa na festyn z okazji "Dnia Dziecka". Festyn odbędzie w dniu 28 maja br. na Kolibkach ( za budynkiem rehabilitacji), od godz. 12.00 - 17.00 .Współorganizatorem festynu jest Stowarzyszenie "EFETHA", a imprezę poprowadzi Instytut Edmunda.
***
Rada Dzielnicy DĄBROWA oraz Parafia p.w. „ TRÓJCY ŚWIĘTEJ ”
zaprasza 22 maja nr. w godz/ 14.00 – 22.00 na festyn rodzinny. Impreza odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 47. W programie : zabawy, konkursy o godz. 19.00 - Wielki Koncert Ewangelistyczny: DEUS MEUS oraz NEW LIFE’M.
***
Kazimiera Cegłowska , radna Miasta Gdyni zaprasza wszystkie dzieci z Pogórza, Obłuża Babich Dołów oraz Oksywia na festyn z okazji dnia dziecka. który odbędzie sie 28 maja br. o godz 14.00. W programie wiele atrakcji i niespodzianek przy dobrej muzyce.