706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Jak wychować lidera?

W dniach 10-11 czerwca 2005 r. odbędzie się w Gdyni szkolenie warsztatowe adresowane do nauczycieli przedsiębiorczości, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii, przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych w szkole, wychowawców oraz pedagogów. Na szkoleniu będą poruszane następujące zagadnienia: sytuacja na unijnym rynku pracy, perspektywy zmian na rynku edukacji i rynku pracy, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, potrzeby rynku edukacyjnego i rynku pracy a młodzi absolwenci, nisze w gospodarce i mobilność w gospodarce rynkowej, zakładanie działalności gospodarczej w warunkach Polski i Unii Europejskiej, wypracowanie projektu działalności gospodarczej, wyszukiwanie pomysłów. Zajęcia poprowadzą: Jacek Brzeziński, Kazimierz Cichoszewski,.
Zgłoszenia w Centrum Arrupe, ul. Tatrzańska 35, tel./fax 661 65 82, e-mail: centrum@arrupe.org.