706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Moja dzielnica, moja sprawa

Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" jest organizatorem akcji
"Moja Dzielnica - Moja Sprawa".
Celem akcji jest budzenie odpowiedzialności za skutki niewłaściwego spalania odpadów bytowych w piecach domowych (w szczególności plastiku), promowanie świadomych działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów (zachowania konsumenckie, segregacja odpadów), kształtowanie u dzieci nawyku segregowania odpadów i wrzucania ich do
odpowiednich pojemników, poinformowanie o obowiązkach w zakresie wywozu odpadów.
Z badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań Społecznych ponad 20%
mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej nie posiada umów na wywóz odpadów.
W ramach akcji, m.in. , od 16 maja do 12 czerwca br. rozdanych zostanie w sieci SKM - 15 000 ulotek o treści: „ Czy wiesz , że prawo zabrania spalania śmieci w piecach domowych?” i „Czy Twój sąsiad ma podpisaną umowę na wywóz odpadów?”.