706 (315) 2005-05-20 - 2005-05-26

Opłata za klimat

Wydział Dochodów – Referat Podatków Urzędu Miasta Gdyni informuje, że od osób fizycznych przebywających w Gdyni dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych istnieje obowiązek pobierania opłaty miejscowej (tzw. opłaty klimatycznej).
Osoby trudniące się wynajmem pokoi gościnnych, pensjonaty, hotele, schroniska zobowiązane są do poboru opłaty i rozliczania wpływów z opłat z budżetem miasta, w terminie do 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
Opłata miejscowa jest pobierana na podstawie przepisów: art.17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12.01.1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 9, poz.84 z późn.zm.), Uchwały nr XXV/580/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Stawka opłaty miejscowej na 2005r. wynosi 1,67 PLN.